Aj tak sme stále frajeri

  • Radosť z nového notebooku
    Radosť z nového notebooku

Známu pieseň Petra Nagya si požičala naša Paťa a spolu s fotografiami zo života Symbie vytvorila prezentáciu v programe My movie - marker .  A zrazu - v spojení s konkrétnymi fotografiami a udalosťami - pieseň má ohromnú  silu a keď sme prezentáciu spustili prvýkrát, poniektorým vyhŕkli slzy .
Od doby, kedy Paťa vytvorila túto prezentáciu uplynul nejaký mesiac a Paťa vytvorila ďalšie dielka:  pre osobnú asistentku, pre kamarátku Evku a kamaráta Petra, pre svoju mamu .....   Možno si mnohí povedia , že čo je na tom také zložité, urobiť prezentáciu v jednoduchom programe... áno, je to ľahké, ale pre Paťu, ktorá musí na každý pohyb rukou vynaložiť stokrát viac úsilia ako zdravý človek je to excelentný výkon !
Jej tvorbu podporila Nadácia SPP v programe OPORA - z príspevku nadácie sme Pati kúpili notebook, ktorý jej dáva slobodu v priestore a pokoj pri práci.
Tu si môžete stiahnuť/pozrieť jej prezentáciu.

Vložila dňa: 26.10.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA