Ako pracujeme s vlastnými emóciami?

 • Práca s emóciami 1
  Práca s emóciami 1
 • Práca s emóciami 2
  Práca s emóciami 2
 • Práca s emóciami 3
  Práca s emóciami 3
 • Práca s emóciami 4
  Práca s emóciami 4

Ako pracujeme s vlastnými emóciami?
24.7.2013

Niet človeka bez emócií, keby sme ich nemali, náš život by bol ako život stroja. Keď sú naše vlastné emócie príjemné nám i nášmu okoliu tak sme zvyčajne v pohode. Čo sa ale deje, keď nás naše emócie pohltia tak, že nám bránia "normálne" žiť, pracovať s klientom? Vieme vôbec svoje emócie pomenovať?....

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na seminári s pracovným názvom "Emócie zamestnanca pri práci s klientom". Seminár v dňoch 22. - 23. júl 2013 viedli PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Vladimír Hambálek z organizácie Coachingplus, účastníčkami boli sociálne pracovníčky zo všetkých stredísk DD a DSS Záhonok Zvolen. V príjemnom prostredí obývačky v Symbii nám lektori predstavili koncept nenásilnej komunikácie, ktorá - keď ju zvládneme - vedie k dobrému kontaktu s klientom a pomôže nám odhaliť prameň našich emócií. Odtiaľ je už len krok k tomu, aby sme vlastné emócie spracovali a aby proces práce s klientom nebol nimi negatívne ovplyvnený.

Lektori vsadili predovšetkým na praktické metódy výuky, nacvičovali sme pomenovanie vlastných emócií, potrieb, očakávaní, učili sme rozdielom medzi pozorovaním a hodnotením...... to všetko v kontexte práce s klientom. Seminár bol len úvod a nadobudnuté vedomosti a zručnosti budeme postupne rozvíjať v práci.

Všetkým, ktorí pracujú v sociálnych službách, vrelo túto tému odporúčame.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA