Aprílové aktuality v roku 2010

 • Na Záhonku 1
  Na Záhonku 1
 • Na Záhonku 2
  Na Záhonku 2
 • Na Záhonku 3
  Na Záhonku 3
 • Deň zeme 1
  Deň zeme 1
 • Deň zeme 2
  Deň zeme 2
 • Deň zeme 3
  Deň zeme 3
 • Odmeny 1
  Odmeny 1
 • Odmeny 2
  Odmeny 2
 • Odmeny 3
  Odmeny 3

Včera sme boli na Záhonku....
14.04.2010

Tento príspevok na náš web píšem ako úvahu o tom, kam sme sa my v Symbii posunuli v poskytovaní sociálnych služieb. S týmto tímom pracujem 15 rokov a keď sa obzriem dozadu k spoločným začiatkom, vidím, že sme prešli kusisko cesty. Keď som postupne začala hovoriť o zmenách, potom ich zavádzať do praxe, trvať na kvalite, trvať na tom, že my sme tu pre klienta a nie on pre nás ...... nuž, neboli to jednoduché chvíle.

Ja som v mysli videla cieľ a dláždila som cestu k nemu. Ja som si nebola istá, či ten cieľ má správny azimut, kolegyne sa tvrdošijne držali vychodených koľají. Ja som postupne tu presviedčala, tu pritlačila, posielala na rôzne školenia, ale najmä, neustále som so všetkými komunikovala. Viem, že moje slová a činy neboli vždy vypočuté, vypočuté neboli vždy pochopené, pochopené neboli vždy prijaté ..... V rôznych etapách som mala rôznu mieru podpory od zriaďovateľa, v zásade však všetky zmeny, ktoré sme postupne zavádzali dostali „zhora zelenú“ .

Toto všetko sa mi postupne premietalo v mojej mysli, keď som včera pozorovala klientov zo Symbie, ktorí na Záhonku predviedli ukážku muzikoterapie prostredníctvom afrických bubnov. Ono to v podstate už ani nebola muzikoterapia, to už bol jej výsledok, alebo pre odborníkov „vedľajší produkt“. Tím mladých ľudí spolu so svojimi „tetami“, rovnako oblečení, každý s hudobným nástrojom. Spoločne hrajú do rytmu piesne, postupne sa pridávajú všetky nástroje. Sledujú Majku, Janku a Evku, každá z nich má inú úlohu, ale oni ich sledujú. A z celého toho všetkého vzniká nádherný zvuk a rytmus, chytľavý tak, že nielen ja, ale aj ľudia stojaci okolo mňa sa nechali uniesť a pohybom svojho tela sa pridávajú. Pán na vozíku sa pridáva a hrkálkou podporuje našich.

A na záver prekvapenie pre mňa – po záverečnom údere do hlavného bubna tí naši ľudia sedia naďalej na zemi a nedvíhajú sa na klaňačku. Nerozumiem tomu – ale iba chvíľu, pretože Maja zavelí a odrazu všetci spolu „vypaľujú“ ďalšie číslo, tentoraz už bez hudby hrajú známu ľudovku Na tej Detve studňa murovaná.
Pred pätnástimi rokmi na podnet „ čo keby sme skúsili toto?“ som dostávala odpovede „to oni nedokážu“. Dnes stále častejšie ja počúvam otázku „čo by si chcel?“ A včera sa mi v mysli premietla dlhá cesta medzi týmito dvomi otázkami a videla som výsledok .

Za včerajšie vystúpenie ďakujem najmä Majke Stykovej, mojej zodpovednej a pracovitej vedúcej úseku práce s klientom, Evke Krpelánovej, skvelej sociálnej pracovníčke a Janke Vranovej, odvážnej špeciálnej pedagogičke.

Za výdrž na spoločnej ceste za kvalitou v sociálnej službe ďakujem všetkým svojim kolegom, ktorí to v spoločnom tíme vydržali.

Jana Izraelová, riaditeľka, supervízorka, špeciálna pedagogička

 

Deň Zeme sme si pripomenuli aj v Symbii
22.4.2010

Stalo sa už akousi tradíciou, že 22. apríla, kedy si pripomíname Deň Zeme študenti fakulty ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen pripravia rôzne poznávacie a tvorivé aktivity, ktoré sa konajú v parku pri Univerzite. A tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sme sa spolu s našimi klientmi zúčastnili týchto aktivít. Hneď v úvode sme sa dozvedeli v akých lesoch sa ukrývajú hlucháne, sovy, bažanty, orly a iní operenci. V zápätí na druhom stanovišti sme ochutnali niekoľko liečivých byliniek a zohriali sme sa čajom z lipy.

Z hláv sa nám parilo na stanovišti, kde sme mali poznávať naše listnaté a ihličnaté stromy a uhádnuť názvy semienok, ktoré používame pri príprave rôznych pokrmov zdravej výživy. Najšikovnejší sme boli pri triedení odpadu, lebo aj v Symbii odpad triedime do rôznofarebných nádob. Naša zručnosť sa prejavila aj pri výrobe papierových vrtuliek, ktoré sa nám krútili v smere vetra. Obdivovali sme postriežku a drevené búdky pre vtáčiky. Chvíľu sme sa ocitli v rozprávke „Kremienok a Chocholúšik“. Na záverečnom stanovišti sme sa pochválili s pečiatkami, ktoré sme získali za našu aktivitu a tak sme mohli obdržať „Certifikát“. Domov sme si okrem úsmevu s radostne prežitého dopoludnia odniesli na tvárach aj srdiečka a slniečka, ktoré nám namaľovali dievčatá na stanovišti s ekofarbami.

 

Aj tento rok mali naše výrobky na veľkonočných trhoch úspech
27.4.2010

A je tu deň D na ktorý sme sa všetci tešili. Výťažok z predaja výrobkov na Veľkonočných trhoch, ktoré sme od začiatku roka zhotovovali v našich dielňach v Symbii bol spravodlivo podelený. V piatok 23.4.2010 tieto finančné odmeny pani riaditeľka Janka slávnostne odovzdala do rúk zástupcov jednotlivých dielní a tried.

Okrem nich boli osobitne odmenení aj konkrétni predajcovia, pretože bez ich úsilia by snaha výrobcov bola úplne zbytočná. Úsmev, ktorý sa zračil na našich tvárach pri preberaní finančných odmien bol dôkazom, že sa vieme tešiť z dosiahnutých úspechov a že nás nič nemôže zastaviť v tom, aby sme sa opäť prezentovali na Zvolenských trhoch. Záver tohto slávnostného dopoludnia nám spríjemnili kamaráti z „krúžku Africké bubny“. Ich dnešný kultúrny program sa niesol v tónoch indiánskej hudby, ktorú dopĺňali rytmami afrických bubnov.