Augustové novinky 2012

  • Prišli knihy 1
    Prišli knihy 1
  • Prišli knihy 2
    Prišli knihy 2
  • Prišli knihy 3
    Prišli knihy 3

Augustové novinky 2012

Počas prázdnin si čerpáme dovolenky, ale prišli knihy ktoré sme objednali v rámci projektu "Efektívne špecializované poradenstvo" ,

... bolo potrebné ich roztriediť, zapísať do zoznamu kníh,....

... každú knihu očíslovať a aby sme nezabudli na to, kto nás podporil v projekte, pre istotu sme to vpísali do každej knihy - Konto orange ....

.... aby sme vedeli odporučiť rodičom najvhodnejšiu knihu v ich aktuálnej situácii, všetky ich postupne čítame a hovoríme o nich .....

30.8.2012