Dobrovoľníci z Kooperatívy

Zamestnanci poisťovne Kooperatíva  každoročne venujú jeden pracovný deň  dobrovoľnej pomoci pre  organizáciu, ktorá poskytuje sociálne alebo zdravotné služby.   V tomto roku sa rozhodli venovať svoj čas Symbii a privítali sme ich  4. novembra  2015.  Postupne spoznali všetky oddelenia a aktivity, z ktorých si naši klienti vyberajú, pozorovali našu prácu, pýtali sa klientov ako sa im darí. Potom nám pomohli s  jesennou  údržbu nášho dvora a obnovili nátery na  dverách v práčovni .   Ďakujeme za ich čas , za pomoc a  za srdečnú atmosféru, ktorú vytvorili počas celého dňa.

Pridala dňa 11.11.2015 PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA