Hračky z vrecúška

  • Logo Nadácia Orange
    Logo Nadácia Orange

Hračky z vrecúška – tak voláme   hračky, ktoré vyrobia dobrovoľníčky – mamičky našich klientov a budú slúžiť nielen malým autistom v Symbii, ale budeme ich požičiavať aj do rodín tých detí, ktorým poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo.  Takto sme si náš projekt vymysleli a  Nadácia  Orange  ho podporila sumou 200 eur v Grantovom  programe pre optimistov. Nakúpili sme prvú časť potrebného materiálu a mamičky – dobrovoľníčky budú usilovne pracovať.  Chceme vyrobiť hračky , ktoré budú mať aj edukačný charakter a budú určené hlavne pre deti v predškolskom veku. Mali by byť pre deti príjemné na dotyk, preto ich budeme šiť z mäkkého filcu a každú hračku vložíme do vrecúška , aby sme podnietili zvedavosť detí . 

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA