Individuálne plány ktoré podporila Nadácia SPP

  • Kupujeme čistiace prostriedky
    Kupujeme čistiace prostriedky
  • Môj nový notebook
    Môj nový notebook
  • Pracovný harmonogram
    Pracovný harmonogram

V roku 2017 Nadácia SPP v grantovej schéme OPORA podporila dva projekty, ktoré súvisia s individuálnym plánovaním prijímateľov sociálnych služieb.
Obidva projekty priebežne realizujeme, i keď niektoré aktivity sme  oproti plánu   robili neskôr. V tomto čase Marcela má svoje pracovné náradie a iné prostriedky , urobila si pracovný harmonogram a podľa neho upratuje. Paťa sa postupne zoznamuje s notebookom , urobila už niekoľko prezentácií. Celkom neplánovane sa obidva projekty prepojili - Paťa pomohla Marcele s tvorbou pracovného harmonogramu .
Okrem finančných prostriedkov z Nadácie SPP sme získali podporu z občianskeho združenia ZPMP Zvolen - konkrétne na projekt pre Paťu, a mohli sme dokúpiť aj ďalšie technické pomôcky.

Vložila dňa : 12.10.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia