Individuálny plán pre Marcelu

  • Pri výbere vysavača
    Pri výbere vysavača

Nadácia SPP podporila náš projekt - Individuálny plán pre Marcelu . Postupne projekt realizujeme a tešíme sa z úspešných malých krôčikov.
Jednou z aktivít projektu bol nákup vysávača, ktorý bude slúžiť Marcelke pri upratovaní priestorov, ktoré si dohodne so svojou "tetou". A tak sme koncom leta vybrali vysávač - taký, ktorý sa Marcele páči, je výkonný a má jednoduchú obsluhu a údržbu.

 

Vložila dňa: 27.9.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA