Iný už nebudem - som Asperger

Oznamujeme všetkým záujemcom o konferenciu k téme porúch autistického spektra, že kapacita konferencie je naplnená a ďalšie návratky neprijímame.   Napriek tomu, že kapacita miestnosti konferencie  je 150 miest a predpokladali sme že bude dostatočná, záujem o účasť presiahol  možnosti dané priestorom.

Aktualizované: 22. marec 2016
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA