IV. ročník plesu DSS Symbia

 • Plesové variácie
  Plesové variácie
 • Plná sála - 84 účastníkov plesu
  Plná sála - 84 účastníkov plesu
 • Otváranie plesu
  Otváranie plesu
 • Tanec s ohňom
  Tanec s ohňom
 • Tím organizátoriek z DSS Symbia
  Tím organizátoriek z DSS Symbia
 • Tombola nesmela chýbať
  Tombola nesmela chýbať

Aj tohtoročné fašiangové obdobie sa v stredisku DSS Symbia nieslo v duchu plesovej nálady.  Plesom žila celá Symbia  už od začiatku  januára: vybrať termín, priestor, pripraviť darčeky,  dámy riešili plesové  oblečenie, páni  kontrolovali obleky. Pozvanie prijala naša pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová, samozrejme klienti  a zamestnanci DSS Symbia ,  rodičia a osobní asistenti klientov, priatelia .  A tak sme  12. februára 2015  spoločne plesali v reštaurácii Centrum vo Zvolene . Nálada, program, občerstvenie, tombola – toho všetkého sme si užili do sýtosti.

Vďaka patrí všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k vydarenému podujatiu, osobitná vďaka patrí Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen za finančnú podporu a tímu organizátoriek zo strediska DSS Symbia.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA