JÚL 2022

 • Realizátori projektu
  Realizátori projektu
 • Realizátori projektu
  Realizátori projektu
 • Pani Andrea Černáková a realizátori projektu
  Pani Andrea Černáková a realizátori projektu
 • Keramická výzdoba v truhlíkoch
  Keramická výzdoba v truhlíkoch
 • Namiesto lobulárie - interiérová tráva
  Namiesto lobulárie - interiérová tráva
 • Števko rastlinky zalieva
  Števko rastlinky zalieva

Celý júl 2022 sme venovali aj realizácii projektov, ktoré podporila Nadácia SPP. Najviac času nám zaberie starostlivosť o letničky a bylinky, ktoré sme vysádzali ešte začiatkom júna. Truhlíky s letničkami sme zavesili na plot  a naša záhrada tak získala krajší vzhľad. V keramickej dielni sme vyrobili rôzne dekoračné predmety, ktorými sme dozdobili plot aj kvetinové truhlíky.   V letných horúčavách  sme ich zavlažovali  každý deň, no napriek našej snahe nám fialová lobulária  neprežila  a tak sme voľné miesta dočasne vyplnili inými rastlinami.  Ostatným rastlinám           ( muškátom, begóniám a bylinkám ) sa darí veľmi dobre.  
Navštívila nás aj autorka projektu pani Andrea Černáková, vďaka ktorej náš projekt získal podporu z Nadácie SPP. Pani Andrei sme ukázali celú záhradu a tiež videla, ako sa o letničky a bylinky staráme: každá trieda má svoje kvetinové truhlíky a kvetináče, o ktoré sa stará, a v každej triede sme si určili konkrétnych ľudí .

Vložila dňa: 1.8.2022
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA