Júlové aktuality v roku 2010

  • Júlové aktuality 2010
    Júlové aktuality 2010

Lietajúci Rotariáni v DSS Symbia
15.07.2010

Keď v januári 1905 v Chicagu p. Paul Harris zakladal prvý Klub Rotary, riadil sa heslom „service about self“, čo voľne môžeme preložiť ako „služba nad vlastné záujmy“. Toto heslo dodnes v praxi napĺňajú členovia Klubov Rotary na celom svete a od r. 1999 aj členovia Klubu Rotary vo Zvolene. Členovia Klubu – podnikatelia a odborníci z rôznych oblastí života - si od začiatku svojho vzniku vzali pod patronát našu Symbiu a svoju službu a pomoc nám dávajú dodnes.
Na začiatku letných prázdnin sme prijali pozvanie na slávnostné stretnutie Klubu, ktoré bolo zorganizované na počesť hostí zo zahraničných Klubov – tzv. „lietajúcich Rotariánov“. Vedúca úseku práce s klientom PaedDr. Mária Styková na stretnutí poďakovala za doterajšiu pomoc a prevzala na podporu ďalších aktivít pre našich klientov dar 2000 €. A aby aj „lietajúci Rotariáni“ vedeli, kam ich príspevok poputuje, prijali pozvanie p. Stykovej a nasledujúce dopoludnie strávili v Symbii.

Hostia sa zaujímali o spôsob poskytovania služieb pre klientov, o spôsob financovania služieb, zazneli aj odborné otázky, keďže jeden z hostí sa v profesionálnej kariére ako lekár venoval deťom s detskou mozgovou obrnou a ďalšia dáma bola hipoterapeutka. Ocenili vysoký štandard poskytovania služieb, pokojnú a uvoľnenú atmosféru, pestrosť aktivít pre klientov. Niektorí sa odvážili vyskúšať prácu na tkáčskom stave, veľmi ich zaujala aj keramická dielňa.
Naše poďakovanie patrí všetkým členom Klubu Rotary vo Zvolene za vytrvalosť, s akou ku službe a pomoci pre našich klientov pristupujú.     

PaedDr. Jana Izraelová, riaditeľka DSS Symbia vo Zvolene

 

Projekt „Zbieraj toner“ stále prebieha.

Pravidelní návštevníci našej stránky vedia, že Symbia sa zapojila do projektu „Zbieraj toner.“ Cieľom projektu je zbierať použité tonery z rôznych tlačiarní a prostredníctvom firmy Otto Office tonery znova naplniť alebo ekologicky prijateľným spôsobom zlikvidovať. Veľmi nás potešili priebežné výsledky projektu – k 30. augustu 2010 bolo pre Domov sociálnych služieb Symbia vo Zvolene pripísaných 30 402 Kč, čo v slovenskej mene znamená približne 1 200 €.
Priebežné výsledky sú veľmi priaznivé a sú porovnateľné s prvým ročníkom projektu z roku 2009, ktorý prebiehal v Českej republike. Okrem Symbie sú do projektu zapojené DSS v Ličartovciach a DSS ROSA Bratislava.

Podľa manažérky projektu Jaroslavy Šindelářovej, projekt pokračuje podľa plánu až do konca októbra 2010. Slávnostné odovzdanie výťažku bude 11. novembra 2010 od 16.30 hod. na Magistráte mesta Pardubice. V Symbii výťažok poputuje na podporu terapeutických, relaxačných a voľno časových aktivít klientov.

Chceme povzbudiť všetkých, ktorí sa zapojili do zberu, oceniť ich snahu chrániť životné prostredie a zároveň pomôcť zariadeniam sociálnych služieb. Ďakujeme za Vašu vytrvalosť , nepoľavte v aktivitách a po skončení projektu zverejníme konečné výsledky.