Komunikačné tabuľky, knihy a zvukové komunikačné tabuľky

 • komunikačná kniha 1
  komunikačná kniha 1
 • komunikačná kniha 2
  komunikačná kniha 2
 • komunikačná kniha 3
  komunikačná kniha 3
 • Komunikačná tabuľka 1
  Komunikačná tabuľka 1
 • Komunikačná tabuľka 2
  Komunikačná tabuľka 2
 • Komunikačná tabuľka 3
  Komunikačná tabuľka 3
 • Proceska 1
  Proceska 1
 • Proceska 2
  Proceska 2

Rozvíjanie komunikačných zručností v autistickej triede umožňuje deťom s autizmom preklenúť ťažkosti v používaní a porozumení reči. Výrazne znižuje a pomáha v prevencii problémového správania.

V našej autistickej skupine používame k zlepšeniu efektivity komunikácie vokalizáciu - napodobovanie zvukov zvierat, opakovanie slov... (napr. aj s použitím počítačového programu FONO), gestá – pokyn posilníme gestom, napr. poď sem, ahoj... . Denný režim, nácvik sebaobslužných zručností, učenie sa novým vedomostiam sprostredkúvame prostredníctvom predmetov, obrázkov, fotografií a piktogramov.

Okrem týchto techník sme začali používať i nasledovné postupy, ktoré vychádzajú z výmenného obrázkového systému známeho aj pod skratkou PECS. Prostredníctvom obrázkov alebo fotografií dieťa vyjadrí svoje želania, svoje potreby (jesť, piť, ísť na WC) – pýta si čo práve chce. Dôležité je, aby dieťa pochopilo význam každej fotografie, piktogramu a vedelo si pod konkrétnou fotkou predstaviť skutočnú aktivitu, hračku, potravinu....

Komunikačná tabuľka - na pevnej podložke nalepené suché zipsy a fotografie alebo piktogramy činností, predmetov, potravín, hračiek, odmien. Podľa situácie, môžu byť tabuľky umiestnené stabilne (na stene) alebo prenosné. Počet obrázkov umiestnených v tabuľke je individuálny, závisí od schopností dieťaťa.

Komunikačná kniha - je väčšieho rozsahu ako tabuľka. Obsahuje viac komunikačných kariet - v našom prípade fotografií a piktogramov rôznych voľnočasových aktivít a hier, hračiek, potravinových odmien, činností. Je prenosná a skladá sa z niekoľkých laminovaných listov so suchými zipsami. Každá komunikačná kniha je označená fotkou dieťaťa a jeho menom. Počet komunikačných kariet závisí od schopnosti dieťaťa porozumieť výmennému obázkovému systému. Taktiež od množstva aktivít, ktoré preferuje, od počtu hier, hračiek, odmien.

Zvuková komunikačná tabuľka - je to prenosné zariadenie napájané batériami, kde okrem vizuálnej podoby želaného predmetu záujmu je prítomný aj sluchový vnem: po stlačení príslušného okienka s obrázkom sa ozve zvuk, nahrávka, napr. dieťa chce bublifuk, stlačí fotografiu bublifuku a ozve sa slovo ,,bublifuk“.

Ako začať s výučbou používania komunikačných tabuliek a kníh?
Predpokladom pre používanie týchto komunikačných tabuliek a kníh je zvládnutie výmenného systému, napr. ukážka prvého nácviku - dieťa má rado hudbu, dáme pred neho fotografiu magnetofónu a pustíme hudbu, vzápätí zastavíme a čakáme bez slova s natiahnutou dlaňou, druhá osoba je za dieťaťom a pomôže mu jeho rukami podať fotografiu magnetofónu vychovávateľovi do jeho natiahnutej dlane, to znamená, že chce hudbu, vyplníme jeho želanie- dieťa komunikovalo s nami, vyjadrilo svoju potrebu, a tak pokračujeme, kým to dieťa nezvládne bez pomoci. Vyhýbame sa pomocným otázkam typu „ukáž čo chceš“. Dieťa sa môže naučiť čakať na otázku a až potom ukázať na obrázku čo chce.

Mgr. Eva Laurošková, vedúca RCA
Mgr. Mariana Šimková, vychovávateľka