Konferencia k téme porúch autistického spektra

 • Takmer 180 účastníkov konferencie
  Takmer 180 účastníkov konferencie
 • PhDr. Daniela Jánošíková, PhD predniesla príspevok ku diagnostike detí s AS
  PhDr. Daniela Jánošíková, PhD predniesla príspevok ku diagnostike detí s AS
 • Priestor zdobili práce detí s autizmom
  Priestor zdobili práce detí s autizmom
 • PaedDr. Eva Gelányiová a Mgr. Jana Vranová
  PaedDr. Eva Gelányiová a Mgr. Jana Vranová
 • Diskusia aj počas občerstvenia
  Diskusia aj počas občerstvenia

Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa stretlo takmer 180 účastníkov vo veľkej zasadačke na Okresnom úrade vo Zvolene , kde prebiehala konferencia  s názvom "Iný už nebudem - som Asperger" .
Konferenciu organizovalo Regionálne centrum autizmu pri DSS Symbia vo Zvolene, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica a pani Vladimíra Prokajová. Organizátori celý priestor konferencie vyzdobili prácami detí s autizmom - boli tam výkresy, obrazy, zošity zo školy.
Deťom s autizmom sa vo zvolenskom  RCA venujeme  už od roku 1997 a rôznym spôsobom sa snažíme uľahčiť ich život . Jedna z foriem pomoci sú aj svojpomocné rodičovské skupiny, ktoré sa stretávajú v RCA pod vedením zamestnankýň RCA. A práve na takomto stretnutí sa zrodila myšlienka konferencie, ktorú sme venovali deťom s Aspergerovým syndrómom.
Informovanosť rodičov a odborníkov je určite väčšia  oproti minulosti spred 10 - 15 rokov, konferencia však ukázala, že vedomostí a zručností nikdy nie je dosť. Zaškolenie  detí s AS sa síce na Slovensku deje  v každej škole v rovnakom legislatívnom rámci, ale v každej škole k nemu pristupujú inak, chýbajú informácie o kompenzačných mechanizmoch ktoré tieto deti počas vyučovania potrebujú,  chýbajú vedomosti a zručnosti správne vyhodnotiť správanie žiaka , ako mu  vytvoriť "protetické" prostredie .
Jednotlivé príspevky boli zoradené od diagnostiky až po príbehy rodín, k diagnostike detí s AS predniesla svoj príspevok PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., k možnostiam farmakoterapia pri komorbídnych ochoreniach detí s AS prispela MUDr. Dagmar Guttenová a  Mgr. Robert Krause načrtol možnosti psychoterapie.
PaedDr. Eva Gelányiová veľmi podrobne prebrala tvorbu individuálneho výchovno vzdelávacieho plánu, Mgr. Jana Vranová sa podelila o svoje skúsenosti z práce asistentky učiteľa žiaka s Aspergerovým syndrómom a Mgr. Viera Hincová vynikajúco priblížila tému šikany u týchto detí.
Svojimi príbehmi prispeli aj rodičia - či už to bola pani Mária Helexová v príhovore za organizátorov, pani Vladimíra Prokajová, ale i pani Janka Droppová a Ľubka Dúbravská.

Touto cestou ďakujeme všetkým - lektorom, organizátorom, rodičom - ktorí svojím spôsobom prispeli k plynulému priebehu konferencie. V tomto čase zbierame spätnú väzbu ku konferencii a teší nás, že 99% ohlasov je pozitívnych a  všetci bez výnimky oceňujú vynikajúcu úroveň prednesených príspevkov.
V blízkej dobe zverejníme jednotlivé odborné príspevky aj na našej stránke.

Vložila dňa: 18. apríla 2016
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA