Kontakt pre RCA

Domov sociálnych služieb Symbia

Regionálne centrum autizmu
Moyzesova č. 50
Zvolen
960 01

e-mail: autizmus@stonline.sk

Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Izraelová, vedúca RCA
                           Mgr. Eva Laurošková, sociálna pedagogička RCA
Telefón: 045 540 11 05 ,    0903 811953
Fax: 045 533 21 19
Mobil: Mgr. Eva Laurošková,, tel.:  0914 262199

 


Zväčšiť mapu