Kontakt pre RCA

Domov sociálnych služieb Symbia

Regionálne centrum autizmu
Moyzesova č. 50
Zvolen
960 01

e-mail: ddadsszv.autizmus@gmail.com 

Kontaktná osoba pre poradenstvo a terapie :   
Mgr. Eva Laurošková, sociálna pedagogička RCA,  telefón:    +421 914 262 199

Kontaktná osoba pre prijatie do špecializovaného zariadenia:
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca RCA,  telefón:  +421 45 5401105,    +421 903 811 953


 


Zväčšiť mapu