Lesná pedagogika

Vo štvrtok 18.mája 2017 sme v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene absolvovali prvú aktivitu venovanú téme les. Prvú preto, lebo zvolenskí lesníci nám sľúbili, že sa s nami budú stretávať a hravou formou sa budeme oboznamovať s lesom a so všetkým, čo s ním súvisí.  Témou nás sprevádzali pracovníčky Národného lesníckeho centra vo Zvolene pani Veronika Jaloviarová a Andrea Melcerová za výdatnej pomoci pani knihovníčok.  Rozprávkou, maľovaním, hádankami a spevom  nám lesníčky  sprostredkovali informácie o lese a naučili sme sa , že lesníci sa navzájom zdravia pozdravom "Lesu zdar" . Na tejto aktivite nás sprevádzal aj študent, ktorý t.č. absolvuje prax v rámci štúdia pedagogiky a sociálnej práce .
Ďakujeme obidvom lesníčkam za pekné dopoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Vložila dňa: 19. mája 2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA