Májové aktuality v roku 2010

 • Bubliduch 1
  Bubliduch 1
 • Bubliduch 2
  Bubliduch 2
 • Bubliduch 3
  Bubliduch 3
 • Návšteva knižnice 1
  Návšteva knižnice 1
 • Návšteva knižnice 2
  Návšteva knižnice 2
 • Návšteva knižnice 3
  Návšteva knižnice 3
 • Bryndzová pomazánka 1
  Bryndzová pomazánka 1
 • Bryndzová pomazánka 2
  Bryndzová pomazánka 2
 • Bryndzová pomazánka 3
  Bryndzová pomazánka 3
 • Dráčik
  Dráčik
 • Výstava
  Výstava
 • Zelený dom
  Zelený dom

Čarovný Bubliduch v Symbii
6.5.2010

Je 6.5.2010. Ani sme sa nenazdali a vo veľkej obývačke z ničoho nič vyrástol pustý hrad. Z poza jeho hradieb sa zrazu vo vzduchu začali vznášať veľké i malé bublinky. Čo sa deje? Je tu, medzi nami! Prosí nás o pomoc! Že kto?! No predsa duch Bubliduch! Zlá čarodejnica ho zakliala a tak ho odsúdila k večnej samote na pustom hrade.

Vyslobodiť z tohto zakliatia sa mohol len pomocou kúziel, pri  ktorých potreboval našu pomoc. Aby sme mu pomohli museli sme plniť niekoľko náročných úloh: lietať na metle, zaviazať čarovný uzol, ktorý nik nerozuzlí, ustrážiť mincu a obrázky namaľované v knihe, aby ich nikto nemohol odčarovať..., možno neuveríte, ale dokonca sme si pri tom museli obliecť biely čarovný plášť, nasadiť si čarovné okuliare a čarovný červený nos. Potešilo nás, že naša snaha nebola márna. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa nám nakoniec spoločne podarilo ducha Bubliducha zo zakliatia na pustom hrade vyslobodiť. Za odmenu nám duch Bubliduch vyčaroval trblietavý, srdiečkový dážď a pobavil nás kúzlami s kartami.

 

Návšteva knižnice
12.5.2010

O tom, že kniha je náš kamarát už viete. Sľub, ktorý sme si dali v mesiaci marec, sme tento mesiac splnili. Dopoludnia 12.5.2010 sme sa vybrali do neďalekej Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Prelistovali sme niekoľko zaujímavých kníh, prezreli časopisy, ktoré nás zaujali a čo je najdôležitejšie, zaplatili sme členské príspevky na ďalší rok.

 

Varím, varíš... „Bryndzová pomazánka“
Celé dva týždne sme mali v našej skupine novú kamarátku. Volala sa Miška a študuje špeciálnu pedagogiku. Posledný deň jej praxe u nás sme naplánovali, že si spolu s Miškou pripravíme malé pohostenie na rozlúčku. A tak vznikol pracovný tím, ktorý v kuchyni držal prím. Bryndza, maslo, cibuľa, miešali sme dokola. Desiatu sme pripravili, s Miškou sme sa rozlúčili.

 

Mesiac máj sa v Symbii opäť niesol v znamení výstav
11.5.2010

11.5.2010 sme sa v dopoludňajších hodinách vybrali na návštevu do neďalekého „Zeleného domu“. Takto my v Symbii nazývame DSS na Štefánikovej ulici, ktorý sídli neďaleko nás. Už začiatkom mesiaca tam otvorili výstavu ručných prác klientov so zameraním na háčkovanie a vyšívanie. A to nám nemohlo ujsť!

V priestoroch spoločenskej miestnosti sme si prezreli nádherné obrúsky a dečky rôznych veľkostí, tvarov a farieb. Podebatovali sme s Ingridkou a Jankou - sociálnymi pracovníčkami DSS a prezreli sme si aj Internetovú klubovňu.

25.5.2010 sme zas navštívili Lesnícke a drevárske múzeum. Plagát na upútavke pred vchodom už niekoľko dní prezrádzal, že v priestoroch múzea vystavujú svoje maturitné práce študenti Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Modelové vzorky nábytku, makety zariadenia verejných interiérov, ale aj moderné kuchyne a účelové detské izby, ktoré sme na výstave mohli vidieť sa nám veľmi páčili a zároveň sa pre nás stali inšpiráciou. Veď predsa aj my vystavujeme naše vlastné výrobky! Práve 21.5.2010 sme niekoľko unikátnych výrobkov z našej keramickej, tkáčskej a výtvarnej dielne zaslali na výstavu prác „Výtvarný salón ZPMP“, ktorý sa bude konať v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave v dňoch od 10.9.2010 do 26.9.2010. Na výstave si môžete pozrieť aj nášho maskota Dráčika Symbobáčika.

 

Tvorili sme program supervízie DSS Symbia na rok 2010

Čo je program supervízie? Kto ho pripraví? Čo má program obsahovať? A je supervízia potrebná? V čom mi pomôže? Musím sa zúčastniť? A musíme aj teraz, keď nemáme peniaze? ...... Tieto a mnohé ďalšie otázky rezonujú v mysliach zamestnancov zariadení sociálnych služieb v súvislosti s povinnosťou pracovať pod supervíziou. I keď túto povinnosť zakotvil zákon 448/2008 o sociálnych službách od januára 2009, aj dnes na otázky napísané v úvode nevedia odpovedať mnohí zamestnanci i riaditelia zariadení. Zložité hľadanie odpovedí je sťažené nedostatkom financií a tak plánovať dnes supervíziu je odvaha a dobrodružstvo.

V DSS Symbia sme nadviazali na výsledky supervízie tímu z roku 2009 a program supervízie na tento rok dva mesiace postupne tvorili samotné zamestnankyne Úseku práce s klientom a Regionálneho centra autizmu, ja ako riaditeľka / a tiež supervízorka / som ich v celom procese podporovala. Okrem individuálneho premýšľania sme tvorbe programu venovali jeden interný vzdelávací seminár . V rámci seminára si zamestnankyne vyhodnotili , ako sa nám podarilo zaviesť výsledky minuloročnej supervízie do praxe, čo ešte treba zo strany zamestnankýň a zo strany vedúcich úsekov a riaditeľky posilniť. Zamestnankyne aj v tomto roku chcú supervíziu tímu – spoločne sme zadefinovali tému supervízie tímu a objavili sa aj žiadosti o individuálnu supervíziu. Úloha dať program do reálnej písomnej formy so všetkými náležitosťami pripadla mne – riaditeľke.

Je dobré tvoriť program supervízie s tými, pre ktorých je určená, je rozumné keď manažment počúva aké sú ťažkosti zamestnancov, je nevyhnutné, aby sme v procese supervízie mysleli predovšetkým na klienta ako na prijímateľa našej služby. Myslím si, že nielen supervízia samotná ale aj proces tvorby programu supervízie prispieva k zlepšeniu kvality sociálnej služby .

PaedDr. Jana Izraelová, riaditeľka DSS Symbia Zvolen