Novembrové aktuality v roku 2010

  • Novembrové aktuality v roku 2010
    Novembrové aktuality v roku 2010

Vystúpenie ÚSP Slunečnice
12.11.2010

Generálna riaditeľka OTTO office Klára Noworytová odovzdala symbolický šek pre DSS Symbia. Každý účastník projektu pomáhal dvakrát: prvýkrát prírode - veď kým sa taká tonerová kazeta rozloží, prejde približne 1000 rokov, druhýkrát podporou pre zariadenie sociálnych služieb, ktoré si sám účastník určil. Aj samotná Symbia sa do projektu zapojila a okrem prázdnych tonerov z našej organizácie sme prinášali aj tonery z iných inštitúcií, oslovovali sme firmy, školy, škôlky, jednotlivcov, aby sa čo najviac tonerov vrátilo do obehu. Najlepšou zberačkou v Symbii bola Zuzka Švecová, ktorá s podporou svojej mamky sama nazbierala takmer dva plné boxy.

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie projektu sa uskutočnilo 11. novembra 2010 v Pardubiciach, v meste českej centrály OTTO office. Zamestnanci firmy pripravili príjemný večer, o program sa postarali klienti Ústavu sociální péče „Slunečnice“ v Pardubiciach. V celom projekte sa podarilo vyzbierať sumu 476 245 Kč, táto bola rozdelená medzi osem zariadení sociálnych služieb v Českej republike a tri zariadenia sociálnych služieb na Slovensku. Riaditeľka DSS Symbia prebrala symbolický šek na sumu 1 631 eur. Výťažok je určený na podporu terapeutických, voľnočasových a vzdelávacích aktivít klientov Symbie – canisterapie, hipoterapie, podporu počítačového krúžku .

Všetkým, ktorí sa do projektu zapojili patrí naše veľké poďakovanie a tiež výzva – pokračujeme aj v roku 2011! Pomáhajme spoločne naďalej prírode a zmysluplným aktivitám v Symbii.

PaedDr. Jana Izraelová, riaditeľka DSS Symbia Zvolen