Odovzdanie symbolických šekov

  • Zástupcovia tried a dielní
    Zástupcovia tried a dielní

Dnes dopoludnia sa zišli zástupcovia zo všetkých tried strediska DSS Symbia, aby spolu so svojimi "tetami" prevzali symbolické šeky. Na každom šeku bola suma, ktorú získali prezentáciou výrobkov z jednotlivých dielní počas predvianočného obdobia  roku 2016. Získané peniažky najskôr spočítali zástupcovia klientov, rodičov a zamestnancov, potom ich použitie schválil výbor klientov a rozdelil ich tak, aby každá dielňa a krúžok mal dostatok peňazí na svoju činnosť.
Tento spôsob práce máme zaužívaný už dlhé roky, s peniazmi si hospodária sami klienti s podporou ich kľúčových pracovníkov.  Sami zvažujú, čo naozaj potrebujú a bez čoho sa môžu zaobísť - jednoducho stále sa učia väčšej samostatnosti.
Pre všetkých bolo pripravené aj prekvapenie - vlastne dve: na našom fašiangovom plese sa zúčastnila aj  vedúca  oddelenia sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jana Nehézová a riaditeľka DD a DSS Zvolen PhDr. Mária Machayová. Obe dámy priniesli  hodnotné darčeky - a tieto darčeky sme odovzdali na dnešnom stretnutí: rozdelili sme čokolády a iné dobroty z darčekových košov od pani vedúcej a spoločenské hry od pani riaditeľky.

Pridala dňa: 25. januára 2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska a vedúca RCA