Okradli nás

  • Príjemné lavičky do záhrady
    Príjemné lavičky do záhrady
  • Šesť hodín poctivej práce
    Šesť hodín poctivej práce
  • Zatiaľ sú to len obyčajné palety
    Zatiaľ sú to len obyčajné palety

V uplynulom týždni z utorka 14. júna 2016 na stredu 15. júna 2016 nám z dvora strediska DSS Symbia ukradli záhradnú hojdačku.Stalo sa tak druhýkrát v priebehu roka - prvýkrát nám hojdačku ukradli vlani počas Jesenných zvolenských trhov , druhýkrát teraz. Sme nahnevaní, rozčarovaní, ťažko hľadáme slová : "Zlodeji, viete vôbec koho ste okradli? Okradli ste deti a mladých ľudí, ktorým chýba to najcennejšie čo človek má - zdravie, preto sú odkázaní na našu sociálnu službu. Okradli ste deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí v Symbii každý deň dokazujú, že i keď im zdravie neslúži tak ako by chceli, vedia, chcú a robia užitočné veci v našich dielňach a krúžkoch. A ešte dôležitá vec - obidve hojdačky, ktoré ste nám ukradli, nám darovala mamička nášho klienta ako prejav vďaky za to, ako pracujeme s jej synom. Nevieme, čo vás viedlo  k tomu, aby ste  si privlastnili niečo, čo vám  nepatrí, jedno však vieme určite:  HOJDAČKY  SA  NEKRADNÚ  V SYMBII  ALE  KUPUJÚ  SA  V  OBCHODE. "

V tejto nepríjemnej situácii nás veľmi prekvapil a potešil mladý majiteľ firmy MS Bau s.r.o. Marián Lauroško a pán Štróbl z firmy  Palleten trade , obaja zo  Zvolena. Pán Lauroško prišiel do Palleten trade s úmyslom kúpiť drevené palety , z ktorých nám chcel poskladať nové lavičky na sedenie - namiesto ukradnutej hojdačky.  Keď sa pán Štróbl dozvedel, pre koho chce Marián poskladať  lavičky a aké okolností ho k tomu viedli,  palety mu daroval, Marián dokúpil  ďalší potrebný materiál a po šiestich hodinách práce vzniklo veľmi pekné, príjemné a teplé sedenie v našej záhrade.

Chceme touto cestou poďakovať obom pánom za bezprostrednú a nezištnú pomoc - bolo to pre nás osobitne cenné aj preto, že sme finišovali s prípravami osláv 25. výročia založenia DSS Symbia a nemali sme čas venovať sa kúpe nového sedenia.

S vďakou za všetkých zo Symbie
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA
Vložila dňa: 20.6.2016