Októbrové novinky 2012

  • Skúšame pomôcky 1
    Skúšame pomôcky 1
  • Skúšame pomôcky 2
    Skúšame pomôcky 2
  • Skúšame pomôcky 3
    Skúšame pomôcky 3

Októbrové novinky 2012

Po prázdninách nám trošku trvalo, kým sme sa dostali do svojho pracovného tempa, ale práca nepočká.

Vyrobili sme nové pomôcky pre deti, ktoré k nám prichádzajú s rodičmi na poradenstvo a tak ich skúšame.

Tie, ktoré sa osvedčia, požičiame do rodiny.

Okrem poradenstva svoje sily venujeme aj našim malým autistom, ktorí sú u nás v dennej starostlivosti.

31.10.2012