Poradovník čakateľov

Od 1. marca 2016 poradovníky čakateľov vedie Banskobystrický samosprávny kraj. Poradovníky čakateľov zverejňuje Banskobystrický samosprávny kraj na svojej webovej stránke www.bbsk.sk.

Poradovník pre Domov sociálnych služieb, ambulantná forma – na poradovník sa dostanete po kliknutí na tento text.

Poradovník pre Špecializované zariadenie, ambulantná forma – na poradovník sa dostanete po kliknutí na tento text.

Poradovník pre Domov sociálnych služieb, pobytová - týždenná forma – na poradovník sa dostanete po kliknutí na tento text.

V stredisku DSS Symbia naďalej poskytujeme občanom základné sociálne poradenstvo a poradíme  pri úkonoch spojených so získaním sociálnej služby.

Aktualizované: 23.08.2016