Pozvánka na workshop

  • Workshop - Hlina - Energia, ...
    Workshop - Hlina - Energia, ...

Pozývame tých, ktorí radi tvoria na workshop na tému „HLINA – ENERGIA,KREATIVITA, ÚŽITOK“. Už dlhšie sme sa zaoberali myšlienkou vytvoriť priestor pre výmenu skúseností pre tých, ktorí vo svojej práci s klientom používajú rôzne techniky a metódy, a práca s hlinou je jednou z nich. Myslíme si, že je dôležité aby sme o sebe vedeli, aby sme sa navzájom obohatili, aby sme naučili nové postupy – jednoducho aby sme spoločne zdieľali svoje  navzájom. V prílohe nájdete informácie o workshope a návratku.

Worshop sa uskutoční v dňoch 6. – 7. augusta 2015 v stredisku DSS Symbia.

Za organizátorov

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia Zvolen
PaedDr. Mária Styková, predsedníčka ZPMP Zvolen