Priateľstvo udržiavané činmi

 • Rohovčania a Zvolenčania
  Rohovčania a Zvolenčania
 • PhDr. Monika Knezovičová a PaedDr. Jana Izraelová
  PhDr. Monika Knezovičová a PaedDr. Jana Izraelová
 • Panel s prácami DSS Symbia
  Panel s prácami DSS Symbia
 • Priateľstvá pretrvávajú
  Priateľstvá pretrvávajú
 • Spoločná inšpirácia
  Spoločná inšpirácia
 • Zvolenčania v dielni DSS Rohov
  Zvolenčania v dielni DSS Rohov

Aj takto by sme mohli nazvať vzťah medzi klientmi DSS Rohov z Trnavského samosprávneho kraja a klientmi strediska DSS Symbia. Začiatky priateľstva siahajú pred  rok 2000, kedy sa prvýkrát stretli riaditeľky oboch domovov PhDr. Monika Knezovičová a PaedDr. Jana Izraelová. Slovo dalo slovo, od myšlienky  k činu u nás nikdy nebolo ďaleko a tak sa každoročne pravidelne stretávame pri rôznych príležitostiach : letné workshopy muzikoterapie a ergoterapie, tvorivé dielne, benefičný koncert, výstava prác klientov . Za ten dlhý čas sa navzájom spoznali aj klienti a zamestnanci  oboch domovov a pri stretnutiach sa vítajú ako starí známi. Tak to bolo aj 12. mája 2015 na výstave prác klientov zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja, na ktorej mala zastúpenie aj Symbia. Po zhliadnutí výstavy sme zavítali aj do DSS Rohov, zdieľali sme navzájom svoje príbehy, sny a plány – to všetko v nádhernej slnkom zaliatej záhrade. 

Našu účasť na výstave a prehliadku výstavy finančne podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia Zvolen a vedúca RCA