Pripravujeme

  • 26. januára 2018 od 9:00 hod. bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - skupina AS,
  • 2. FEBRUÁRA 2018  SA  BUDE  KONAŤ  VII. ROČNÍK  FAŠIANGOVÉHO PLESU STREDISKA  DSS SYMBIA,
  • 5. februára 2018 od 8:30 bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - skupina I.,
  • 12. februára 2018 od 8:30 bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - skupina II.,
  • 23.februára 2018 od 9:00 bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - skupina AS.