Pripravujeme

  • 15. júna 2018 od 9:00 hod. budeme mať rozlúčku so školským rokom - v záhrade DSS Symbia si zacvičíme, budeme sa hrať a súťažiť, hrkať hrkálkami , počúvať hudbu a  tancovať. Čaká nás aj rozlúčka s našimi dielňami ( ale iba dočasná ) ,
  • Nadácia SPP podporila dva projekty strediska DSS Symbia - Individuálny plán pre Ninu Š. a Individuálny plán pre Zuzku Š. - oba projekty postupne realizujeme,
  • postupne chystáme krátke letné výlety, ale tešíme sa aj na dovolenku mimo Symbie.