Pripravujeme

  • priebežne vyhodnocujeme aktivity za rok 2018 a spracovávame záverečné správy a hodnotenia,
  • v spolupráci so ZPMP Zvolen pripravujeme VIII. ročník fašiangového plesu DSS Symbia - ples bude
    8. februára 2019 v reštaurácii Centrum vo Zvolene