Pripravujeme

  • 15. mája 2018 od 8:30 hod. bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - spojená skupina I. a skupina II.,
  • 15. mája 2018 od 10:00 hod bude v Symbii  divadelné vystúpenie umelca Trenčianskej nadácie Dr. Klaun,
  • 24. mája 2018  plánujeme pre deti s PAS výlet do ZOO Bojnice,
  • 25. mája 2018 od 9:00 hod. bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - skupina AS,
  • prebieha  rekonštrukcia telocvične v objekte č. 25 ,
  • zamestnankyňa SPP pani Černáková bola úspešná s projektom pre DSS Symbia "Vynovený SNOEZELEN"- projekt postupne realizujeme s podporou Nadácie SPP.