Pripravujeme

  • napísali sme dva projekty do Nadácie SPP do grantového programu OPORA, cieľom oboch projektov je skvalitniť plnenie individuálneho plánu a sociálnej rehabilitácie konkrétnych klientov,
  • súvislú odbornú prax v stredisku DSS Symbia vykonávajú t.č.  štyria študenti Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG Brezno a dve študentky sociálnej práce UMB Banská Bystrica,
  • vyberáme miesto a termín jednodňového letného výletu,
  • 24.5.2019 a 25.5.2019 pôjdeme na Dni mesta na Námestí SNP vo Zvolene,
  • 3. júna 2019 od 8:30 hod.  bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - posledná skupina v tomto školskom roku,
  • pripravujeme program na záhradnú párty ako rozlúčku so školským rokom ( oslovujeme hostí, navrhujeme program na párty a koordinujeme  termíny ),
  • pripravujeme výtvarné práce do celoslovenskej súťaže "Výtvarný salón ZPMP 2019".