Pripravujeme

  • 7. februára 2020 v reštaurácii Centrum vo Zvolene bude IX. ročník fašiangového plesu DSS Symbia s podporou občianskeho združenia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen ,
  • od 20. januára 2020 do 16. februára 2020 môžete v predajniach TESCO vo Zvolene hlasovať za náš projekt "Hrou sa to naučím",
  • 10. februára 2020 od 8:30 hod. bude svojpomocná rodičovská skupina pre rodičov detí s poruchou autistického spektra,
  • 20. februára 2020 budeme mať v Symbii  divadelné predstavenie vďaka Trenčianskej Nadácii Dr. Klaun .