Pripravujeme

V súlade s Pokynom č. 001/2020/UKRBBSK k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK rušíme v stredisku DSS Symbia:

  • všetky pripravované aktivity realizované mimo strediska DSS Symbia,
  • terénne sociálne služby,
  • pracovné cesty zamestnancov strediska DSS Symbia,
  • školenia realizované mimo strediska DSS Symbia,
  • zácvikové programy pre deti s PAS  realizované v Regionálnom centre autizmu,
  • svojpomocné rodičovské skupiny pre rodičov detí s PAS,
  • praxe študentov zo všetkých škôl .

Zverejnené dňa: 10. marca 2020