Pripravujeme

  • 1.decembra 2017 prinesieme do všetkých stredísk DD a DSS Zvolen adventné vence, ktoré vyrábame v jednotlivých dielňach,
  • posledná svojpomocná  rodičovská  skupina pre rodičov detí s PAS bude 4.decembra 2017 od 8:30 hod. spojená skupina I. a II.   - bude sa niesť vo vianočnej atmosfére,
  • 4.decembra 2017 popoludní budeme v penzióne Zlatý Dukát zdobiť vianočný stromček,
  • 8. decembra 2017 nás nájdete na Vianočných trhoch 2017 vo Zvolene - budeme v mestskom stánku pred Priorom, - príďte pozrieť čo pekné sme vyrobili a niečo si vyberiete  pod vianočný stromček,
  • 9.decembra 2017 budeme na miestnych Vianočných trhoch v Sáse,
  • 13. decembra 2017 dopoludnia privítame umelca z Trenčianskej Nadácie Dr. Klaun,
  • 13. decembra 2017 od 15:30 hod. bude stretnutie rodičov prijímateľov sociálnej služby v stredisku DSS Symbia,
  • výrobkami z našich dielní ozdobíme vianočný stromček v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.