Pripravujeme

  • postupne realizujeme dva projekty zamerané na podporu individuálnych plánov , projekty podporila Nadácia SPP v grantovom programe OPORA,
  • počas letných prázdnin čerpáme dovolenky a využívame čas na rekonštrukciu niektorých priestorov: opravujeme vstupnú rampu  do objektu č.26,  vymieňame podlahu vo výdajni  stravy, maľujeme spoločné priestory.