Pripravujeme

  • V  súvislosti s ochorením COVID-19  poskytujeme sociálne služby v sprísnenom hygienickom režime , riadime sa aktuálnymi usmerneniami MPSVR a zriaďovateľa,
  • postupne a opatrne organizujeme aj aktivity mimo strediska DSS Symbia,
  • pripravujeme naše výtvarné práce na celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom "Výtvarný salón ZPMP 2022",
  • priebežne v skupinách robíme malé vzdelávacie stretnutia zamerané na tému ochrany životného prostredia ,
  • 3. mája 2022 navštívime náučný chodník a arborétum  Kysihýbel v Banskej Štiavnici,
  • 6. mája 2022 navštívime arborétum Borová Hora vo Zvolene,
  • 12. mája 2022 bude finále spoločenskej hry "Človeče, nehnevaj sa!" - z každej triedy sa zúčastní víťaz triedneho kola,
  • 17. mája 2022 plánujeme výstup na Pustý Hrad  ( náhradný termín z apríla 2022 ).

Posledná aktualizácia: 10.5.2022