Pripravujeme

 • prázdniny skončili a klienti i zamestnanci strediska DSS Symbia sa znova stretli,
 • prehodnocujeme  záujem o jednotlivé voľnočasové aktivity a terapie a tvoríme nový harmonogram,
 • 21. septembra 2018 sa zamestnanci strediska DSS Symbia zúčastnia Branno - športových hier 2018,
 • 25. septembra 2018 privítame Dr. Klauna,
 • realizujeme projekty ktoré podporila Nadácia SPP - spolu tri projekty:
 1. zamestnanecký projekt Revitalizácia miestnosti SNOEZELEN,
 2. Individuálny plán Nina Š.
 3. Individuálny plán Zuzana Š.
 • ešte v auguste 2018 sme zaslali náš projekt "Hrou k spolupráci" do Nadácie Volkswagen, cieľom projektu je revitalizovať priestory na terapiu pre deti s autizmom a ich rodičov,
 • rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS bude 1.10.2018 od 8:30 hod. ( spojené skupiny I. a II ),
 • rodičovská skupina pre rodičov detí s PAS - skupina AS bude 19.10.2018 od 9:00 hod.