Pripravujeme

  • postupne realizujeme dva projekty zamerané na podporu individuálnych plánov , projekty podporila Nadácia SPP v grantovom programe OPORA,
  • 16. októbra 2019 pôjdeme do Žiaru nad Hronom na benefičný koncert "Na krídlach anjelov" , ktorý organizuje OZ Milan Štefánik,
  • 17. októbra 2019 bude stretnutie rodičov prijímateľov sociálnej služby s vedením DD a DSS Zvolen,
  • 24. - 25. októbra 2019 pôjdeme na dvojdňový výlet spojený s návštevou XVII. ročníka benefičného koncertu VITAE LUDUS 2019 , na koncerte vystúpime s hudobno - slovným programom.