Pripravujeme

  • sledujeme rôzne grantové výzvy a píšeme projekty s cieľom udržiavať kvalitné podmienky na poskytovanie sociálnych služieb,
  • súvislú odbornú prax v stredisku DSS Symbia vykonávajú t.č.  štyria študenti Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG Brezno a dve študentky sociálnej práce UMB Banská Bystrica,
  • vyberáme miesto a termín jednodňového letného výletu.