Program TEACCH

Program TEACCH našiel uplatnenie v ďalších dvoch zariadeniach.

Možnosť zaučiť sa pracovať s autistickými deťmi, ktorú ponúka naše RCA využili v uplynulých dňoch ďalšie dve zariadenia. Kolegyne z detského domova Škovránok v Tisovci majú veľký záujem a zároveň snahu pochopiť svet autistických detí, pretože vedia, že iba tak im môžu
poskytnúť adekvátnu výchovnú starostlivosť. ŠZŠI Sama Chalúpku v Kremnici otvára novú triedu pre autistov a tak rozširuje možnosti vzdelávania autistických detí. Prajeme kolegyniam z DD ako aj kolegyniam zo ŠZŠI, ktoré sa na tento krok odhodlali, veľa nápadov, trpezlivosti a vnútornú silu pri zdolávaní problémov.

Pracovný tím RCA