Rehabilitačný pobyt v Dudinciach

 • Na kúpalisku Dudinka
  Na kúpalisku Dudinka
 • Cestou na vartovku
  Cestou na vartovku
 • Popoludňajšia siesta
  Popoludňajšia siesta
 • Naa vychádzke v kúpeľoch
  Naa vychádzke v kúpeľoch
 • Relax vo vode
  Relax vo vode

Pekný týždeň tam prežilo 12 klientov strediska DSS Symbia  spolu so sprievodcami a niektorí i s rodinnými príslušníkmi. Cestou do Dudiniec sme sa zastavili v Krupine a zo strážnej veže - z vartovky - sme videli  krupinský región ako na dlani.
Počas celého týždňa nám prialo počasie - bolo priam ideálne leto. Každý deň sme veľa plávali na miestnom kúpalisku Dudinka, chodili sme na turistické vychádzky, relaxovali sme v liečivej dudinskej vode. A večer - ako to v kúpeľoch býva - sme si posedeli i zatancovali pri muzike.

Rehabilitačný pobyt sme absolvovali aj vďaka podpore nášho občianskeho združenia ZPMP Zvolen.

Pridala dňa: 27.9.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA