Rotary číta deťom v DSS Symbia

 • Spoločné bubny po čítaní
  Spoločné bubny po čítaní
 • Číta MUDr. Ľudmila Lysinová
  Číta MUDr. Ľudmila Lysinová
 • Číta Ing. Ján Čierny
  Číta Ing. Ján Čierny
 • Číta pani Nataša Beňušková
  Číta pani Nataša Beňušková

"Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie" - povedal slovenský básnik pán Milan Rúfus. Členovia Rotary klubu Zvolen do bodky naplnili zmysel básnikových slov vo štvrtok 12. decembra 2019, keď prišli k nám do Symbie a v predvianočnom čase nám čítali nielen rozprávky, ale i skutočné príbehy. Spoločne sme strávili hodinu naplnenú  porozumením, naozajstnou "človečinou" , pozorne sme počúvali a spoločne s našimi čítajúcimi sme na záver stretnutia  predviedli umenie na afrických bubnoch.
Ďakujeme prezidentovi Rotary klubu vo Zvolene MUDr. Petrovi Lysinovi,  MUDr. Ľudmile Lysinovej,
Ing. Jánovi Čiernemu a pani Nataši Beňuškovej za inšpiratívne a veľmi ľudské predvianočné čítanie.

Vložila dňa: 12. decembra 2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA