Svetový Deň autizmu

Každoročne si 2. apríl -  Svetový Deň autizmu -  pripomíname výstupom na Pustý hrad. V  tomto roku však výstup zo známych dôvodov nemôžeme organizovať.  A tak  si tento deň v Regionálnom centre autizmu  pripomíname inak:  spoločne sme vyrobili dva transparenty, ktoré verejnosti pripomínajú, že 2. apríl je na celom svete venovaný  autizmu .  Deti s autizmom nerozumejú, prečo  nechodíme na známe a obľúbené miesta, prečo sme na vychádzke len na dvore, prečo v obchode nekupujeme obľúbené hračky, prečo nemáme predstavenia Dr. Klauna ....a veľa iných vecí im chýba a my sa im to snažíme uľahčiť, ako sa len dá.
Tešíme sa , keď sa budeme spoločne stretať na známych miestach - deti s autizmom, ich tety vychovávateľky a široká verejnosť, ktorá ich prijala medzi seba.

Vložila dňa 1. 4. 2021
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA