Užitočný chodník

  • Dominika cvičí chôdzu po nerovnom teréne
    Dominika cvičí chôdzu po nerovnom teréne
  • Na začiatku iba s pomocou
    Na začiatku iba s pomocou
  • Posledné úpravy
    Posledné úpravy

V záhrade strediska  DSS Symbia pribudol ďalší prvok, ktorý prispeje k zlepšeniu a udržaniu mobility prijímateľov sociálnych služieb. Je to priestor  vyložený rôznymi druhmi kameňov a kôrou stromov, ktoré sú usporiadané tak, aby mali tvar širšieho chodníka. Chodník môže plniť relaxačnú , stimulačnú alebo návcikovú funkciu - záleží od toho, či po ňom budete chodiť bosí alebo v topánkach. Myšlienka vytvoriť takýto priestor prišla od našej fyzioterapeutky Zděnky a postupne - podľa aktuálnych finančných možností - sme ju realizovali.
Chodník sme budovali v minulosti ako súčasť projektu Cvičebné prvky v záhrade DSS Symbia , projekt podporila Nadácia pre detí Slovenska v grantovom programe Dôvera. V týchto dňoch sme chodník vylepšili a dokončili .

Pridala : PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA
Dňa: 1.6.2016