Veľká noc so Symbiou

  • Pozvánka - Veľká noc so Symbiou
    Pozvánka - Veľká noc so Symbiou

Takýto názov dostala výstava prác klientov  strediska DSS Symbia, ktorú  sme inštalovali v  pondelok 23. marca 2015 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Vystavené dielka sú výsledkom sociálnej rehabilitácie a ergoterapie  klientov strediska DSS Symbia a tematicky sú zamerané na obdobie  jari a Veľkej noci. Výstavu sme doplnili fotografiami, ktoré dokumentujú  rôzne  procesy sociálnej rehabilitácie a ergoterapie   - tkanie, prácu s drobným materiálom, arteterapiu, odlievanie  sviečok,  prácu s hlinou.

Naše poďakovanie patrí pracovníkom Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene za poskytnutie priestoru a za pomoc pri inštalácii výstavy.

Výstava potrvá do 17. apríla 2015 a je inštalovaná v bezbariérovom priestore.

PaedDr. Jana Izraelová,  vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA.