Vígľašský zámok a Masarykov dvor

 • Chcem si trošku oddýchnuť
  Chcem si trošku oddýchnuť
 • Mince pre šťastie
  Mince pre šťastie
 • Oddych pred prehliadkou stajní
  Oddych pred prehliadkou stajní
 • Prehliadka stajní
  Prehliadka stajní
 • Prehliadku zvládli aj autisti
  Prehliadku zvládli aj autisti
 • Sledujeme ukážku výcviku
  Sledujeme ukážku výcviku
 • So zbrojnošom na pamiatku
  So zbrojnošom na pamiatku
 • Spokojní a príjemne unavení
  Spokojní a príjemne unavení

Tieto dve lokality sme si vybrali ako miesto jednodňového výletu pre klientov strediska DSS Symbia – a odporúčame ich všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu nášho kraja. 18. júna 2015 sme všetci -  25 detí a mladých ľudí spolu so svojimi sprievodcami – prežili krásny výletový deň. Vígľašský zámok nám ponúkol  nádherne zrekonštruované  priestory, príjemná pani sprievodkyňa bola veľmi ústretová  a dozvedeli sme sa mnoho  z histórie zámku , ako prebiehali rekonštrukčné práce a čo všetko ešte chcú urobiť.  Vígľašský zámok si pamätáme ako ruinu  a preto sme boli  očarení tým,  do akej podoby ho dali  dnešní majitelia a veľmi oceňujeme aj to, že klienti na vozíku mohli absolvovať celú trasu prehliadky – pri rekonštrukcii majitelia dbali aj na bezbariérový prístup.

Obedovali  sme v novootvorenom penzióne Masarykov dvor vo Vígľaši – Pstruši a po obede sme si prezreli ich  chovateľské priestory – stajne, jazdiareň a  ukážku výcviku koní. Podobne ako Vígľašský zámok aj Masarykov dvor prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a ponúkol nám príjemný priestor nielen na obed, ale i na relax a poučenie.

Výlet klientov strediska DSS Symbia finančne podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA

22.jún 2015