Vystavujeme naše prvé obrazy

 • Inštalujeme výstavu
  Inštalujeme výstavu
 • Kniha návštev
  Kniha návštev
 • Martina a Ivan pri práci
  Martina a Ivan pri práci
 • Výstava je hotová
  Výstava je hotová

Ani sme sa nenazdali a projekt „Terapie ktoré máme radi“ sa blíži ku koncu. V uplynulých dňoch sme urobili jednu z posledných  aktivít projektu – v priestoroch Mestského úradu vo Zvolene sme inštalovali malú výstavku, ktorá mapuje priebeh celého projektu. Okrem fotografií na nej uvidíte aj obrazy, ktoré namaľovali naši mladí dospelí počas arteterapeutických stretnutí s PaedDr. Štefanom Pondelíkom.  Výstavu nám pomohla inštalovať pracovníčka Podpolianskeho osvetového strediska pani Vidholdová.

Keď budete mať cestu na Mestský úrad vo Zvolene, pristavte sa pri našich dielkach a napíšte nám do pripravenej knihy návštev, ako sa Vám páčili.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie VÚB.

19.10.2015

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA