Využitie harmonických rúrok v praxi strediska DSS Symbia

24.júla 2017 sme absolvovali odborný seminár na tému: Využitie harmonických rúrok v sociálnej rehabilitácii v stredisku DSS Symbia. Pomerne zložitý názov seminára, skutočnosť však bola príjemná a inšpirujúca. Pod vedením  muzikoterapeuta  Miroslava  Randušku sme sa zoznámili s netradičným hudobným nástrojom - s harmonickými rúrkami. Učili sme sa, ako ich využiť na muzikoterapiu, ako zahrať jednoduchú melódiu.  Seminár splnil svoj cieľ - účastníčky vedia použiť harmonické rúrky u konkrétnych klientov a plánujeme zaobstarať niekoľko sád týchto skvelých hudobných nástrojov. 

 

Vložila dňa: 27.9.2017

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia