XIII. ročník Benefičného koncertu v Senici

 • Pripravení na vystúpenie
  Pripravení na vystúpenie
 • Rapujeme každý ako vieme
  Rapujeme každý ako vieme
 • Úvod vystúpenia
  Úvod vystúpenia
 • Variácie na pieseň od Kristíny
  Variácie na pieseň od Kristíny

Na Benefičný  koncert  zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja chodíme veľmi radi. Na koncerte  klienti z jednotlivých ZSS ukážu, čo všetko sa počas uplynulého roka naučili – nový tanec, dramatizáciu rozprávky, bubnovanie, spev a pod. Za tie dlhé roky počas ktorých sa ho zúčastňujeme sme si našli mnoho priateľov a každoročné stretnutie s nimi je pre nás veľmi príjemné. A samozrejme, vždy aj vystúpime s krátkym programom – na tohtoročnom XIII. ročníku to bola tanečná kreácia v ľudovom štýle spojená s rapom, naša kolegyňa Janka Vranová ju nazvala „Tančeky z Horehronia“.  Ľudovka a rap - na prvý pohľad nekombinovateľné štýly, ale keď sme vyšli na pódium, roztlieskali sme celé hľadisko a potlesk trval až do konca nášho vystúpenia.

Koncert organizoval Domov sociálnych služieb Rohov v spolupráci s občianskym združením PROMETHEA, našu účasť na koncerte podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen.

Milí priatelia z Rohova, ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalší ročník.  

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA

21.10.2015