Záver školského roka v 1. triede

 • Krásny výhľad ako odmena
  Krásny výhľad ako odmena
 • Paťo učí Luciu
  Paťo učí Luciu
 • Pripravuje sa oheň
  Pripravuje sa oheň
 • V prírodnej jedálni
  V prírodnej jedálni
 • Veľké pomocníčky Gitka a Baška
  Veľké pomocníčky Gitka a Baška

V Symbii si každoročne robíme na záver školského roka rôzne aktivity , ktorými naznačujeme príchod prázdnin a čas oddychu. Klienti z 1. triedy prijali ponuku pani Gitky, Bašky a Paťa a vybehli si na Pustý hrad. Kto mohol vybehol po svojich, komu nohy neslúžia, pomocníci (štvorkolesoví i dvojnohí) boli nablízku. Všetci si užili deň plný slnka, obed z ohniska, trošku adrenalínu pri nácviku chodenia na chodúľoch, spoločné hrkálkovanie a vzájomnú pomoc. Svoje zážitky takto zveršovali:

Na Pustý hrad prišla prvá trieda,
Opekačku máme, hurá teda
Slniečko ty nám svieť
A slaninka, špekáčik sa peč!

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA

25. jún 2015