7. ročník medzinárodnej mládežníckej konferencie HEURÉKA

 • Obed po konferencii
  Obed po konferencii
 • Pozvánka na konferenciu
  Pozvánka na konferenciu
 • Prestávka na občerstvenie
  Prestávka na občerstvenie
 • Vystúpenie súboru Romano jilo
  Vystúpenie súboru Romano jilo
 • V divadelnej lóži na konferencii
  V divadelnej lóži na konferencii

V stredu 15. mája 2019 sa naši traja mladí ľudia - prijímatelia sociálnych služieb - zúčastnili 7. ročníka medzinárodnej mládežníckej konferencie HEURÉKA. Téma tohtoročnej konferencie bola: EXTRÉMIZMUS VS. ĽUDSKÉ  PRÁVA.   Konferenciu organizovalo  Centrum voľného času HEURÉKA, tento rok s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a tiež s podporou mnohých ďalších partnerov. Účastníkmi konferencie boli mladí ľudia - žiaci a študenti základných a stredných škôl z Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcovia rôznych organizácií ktoré sa rôznym spôsobom venujú práci s deťmi a s mládežou. Samotní žiaci a študenti prednášali svoje príspevky k téme konferencie a veru zaslúžia veľké ocenenie za to, ako pochopili tému a spracovali ju v konkrétnych životných situáciách. Za všetkých spomenieme príspevok študentov Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho z Veľkého Krtíša, ktorí predniesli svoju prezentáciu o holokauste, o tom ako sa vyučujú dejiny v ich škole, ako navštívili koncentračné tábory v Osvienčimi a v  Birkenau,  hovorili o svojich zážitkoch a najmä o svojich pocitoch spojených s návštevou koncentračných táborov.
Na konferencii sa zúčastnili aj zahraniční hostia - študenti z Ukrajiny a zo Srbska.
Téma konferencie bola veľmi vážna, zložitá , aj dnes  aktuálna ale organizátori aj žiaci a študenti ju zvládli na výbornú . Jednotlivé príspevky predeľovali kultúrne vystúpenia: folklórny súbor Romano jilo z Komunitného centra Zvolen, hudobná skupina KRÁLI  zo Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Zvolene,  Police team - kapela Mestskej polície Zvolen a mnoho iných.
A keď  sme na konferencii mohli byť aj s prijímateľmi sociálnych služieb znamená to, že organizátori majú tému konferencie zvládnutú nielen teoreticky, ale aj v praxi. Okrem toho naša klientka Paťa priniesla na konferenciu svoj príspevok k tomu, ako je na Slovensku zabezpečená  rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím.

Vložila dňa: 16. mája 2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA