Aby deti bolo dobre počuť

Aby deti bolo dobre počuť tak musia robiť niečo, čo okamžite priláka pozornosť dospelých. A deti to robia rôzne -  niektoré kričia, iné robia zakázané veci, ale sú aj také, ktoré mlčia aj keď sa im dejú zlé veci.
Neustále si preto musíme  pripomínať -  deti i dospelí - že každé dieťa  má  právo na pokojné a bezpečné detstvo, dospelí ho  musia chrániť pred každým nebezpečenstvom a už vôbec by sa nemalo stať, že dieťa je vystavené násiliu.  Tieto skutočnosti si pripomenulo asi 150 detí spolu s učiteľmi, rodičmi a inými dospelými 20.novembra 2017 dopoludnia v obývačke na Nám. SNP vo Zvolene. A aby deti bolo naozaj dobre počuť, na pomoc prišiel muzikoterapeut Miroslav "Meky" Randuška , ktorý všetkých sprevádzal pri hre na harmonické rúrky. Túto aktivitu sme podporili aj my  zo Symbie, pretože s harmonickými rúrkami sa už dlhšie "kamarátime".

Vložila dňa: 28.11.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA