Africké bubny v Symbii

 • Africké bubny
  Africké bubny
 • Djembe
  Djembe
 • Slávo a bubon
  Slávo a bubon

Projekt Africké bubny prebieha v našom zariadení od septembra 2003 v spolupráci s Mirom Randuškom a Maťom Šimšálkom zo Zvolena, ktorí sa už roky venujú hre na africké bubny. V tomto projekte ide o využívanie liečebnej sily zvukov a rytmov afrických bubnov pri práci s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Prvé sedenia s africkými bubnami prebehli už v roku 2002 na zapožičaných hudobných nástrojoch, čo bránilo realizovať sedenia pravidelne.

Bolo nutné, ak sme chceli pokračovať v bubnovaní, zakúpiť africké bubny.  Na základe projektu sme z Nadácie pre deti Slovenska získali grant vo výške 35 000 Sk. Finančnú výpomoc pre zakúpenie afrických bubnov nám poskytol aj výbor Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) so sídlom vo Zvolene. A tak  v septembri 2003 sa v našom zariadení začali pravidelné muzikoterapeutické stretnutia s vlastnými africkými bubnami a domorodými hodobnými nástrojmi (dažďová palica, drobné perkusie), ktoré sme zakúpili od firmy Drumbla - etno music instruments. Tieto stretnutia trvajú dodnes.

Hlavné ciele projektu sú:

 • Využívanie terapeutických účinkov aktívnej hry na afrických bubnoch
 • Umožniť mladým ľuďom s mentálnym postihnutím najoptimálnejším spôsobom ventiláciu psychickej a zvlášť sexuálnej energie
 • Zlepšiť a stabilizovať psychický stav klientov a eliminovať nežiadúce prejavy v správaní (agresivita verbálna a brachiálna)

Ciele vychádzajú z potreby eliminovať problémy, ktoré pramenia z neschopnosti klientov samostatne pomenovať a riešiť problémy, čo často vyústilo až do nevhodného a vyzývavého správania.

Cieľovú skupinu tvorí 16 mladých ľudí s mentálnym postihnutím stredného a ťažšieho stupňa.

Skupinová muzikoterapia s africkými bubnami prebieha v pravidelných intervaloch.   Na každom stretnutí sú prítomní hudobníci a  jeden vychovávateľ. Stretnutie trvá 1 až 1 1/2 hodiny podľa situácie a rozpoloženia klientov. Samotná hra na bubny je rozdelená do dvoch alebo troch blokov (podľa dĺžky stretnutia). Medzi jednotlivými blokmi je prestávka, ktorá môže byť vyplnená voľným rozhovorom.  Priebeh stretnutí je dosť dynamický a intenzívny.

V rámci muzikoterapeutických stretnutí ide vlastne o skupinové bubnovanie na africké bubny, ktoré pôsobia na niekoľkých úrovniach súčasne. Je to typ afrických bubnov, na ktorých sa hrá iba rukami, ich zvuk a rytmy prenikajú telom, obchádzajú bloky a nútia k pohybu. Prinášajú potešenie a radosť, vzrušujú - preberajú z letargie, nabíjajú a transformujú - menia.  Majú veľký tónový rozsah, od hlbokého, mohutného basu (ktorý fyzicky cítiť v celom tele), uvoľňujúceho a rozpúšťajúceho bloky a nahromadené napätie až po ostrý, vysoký tón nabádajúci k akcii. Takto môže byť uvoľnené napätie bubnovaním transformované - premenené a rozptýlené.

Tradičných bubnov a rytmov je veľké množstvo. Niektoré sú vhodné pre skupinovú terapiu, iné pre prácu s jedným klientom. Niektoré sú introvertné, iné extrovertné. To čo dokážete ľahko s jedným, s iným nikdy. Je potrebné spoznať ich povahu a pochopiť podstatu, ale nemusíte byť špičkový bubeník, aby ste mohli s nimi pracovať. Tu skutočne platí, že menej býva viac. Ak ste otvorený a vnímavý, bubon Vás povedie.

Na našich sedeniach nejde o to naučiť klientov hrať na bubnoch, ale ide o samotný kontakt s bubnom a rytmom. Klienti hrajú, po zvládnutí základov, na djembe vlastným spôsobom. Každý klient hrá tak ako to z neho vychádza.  Tvorivosť a radosť z hrania zvyšuje ich sebaúctu a dôveru vo vlastné schopnosti. V neposlednom rade je to veľmi pravidelný pohyb rúk za silnej podpory rytmu, keď klient bez toho aby si to uvedomil a sústredil sa na to, zlepšuje svoju motoriku.  Pri samotnom bubnovaní sa uvoľňujú aj potlačované emócie, čo sa niekedy prejavuje plačom, smiechom, spontánnym tancom.

V súčasnosti môžeme povedať, že  u klientov zaradených do projektu postupne došlo k zvýšeniu aktivity, zlepšeniu správania a „vyčisteniu“ vzťahov, ale aj silným reakciám. Klienti s hlbším mentálnym postihnutím, ktorí boli dovtedy väčšinou pasívni, začali viac komunikovať. Upravili sa vzťahy medzi chlapcami a dievčatami. Je možné pozorovať prejavy ohľaduplnosti, spontánnosti, schopnosti počúvať. Vplyvom stretnutí s africkými bubnami sa správanie niektorých klientov dynamizovalo. Prejavuje sa to hlavne aktívnejšou komunikáciou medzi kamarátmi, iniciovaním a vyhľadávaním komunikácie a pracovnej činnosti. Zároveň vznikli nové priateľstvá medzi klientmi a bubeníkmi.   Samotní klienti vnímajú stretnutia bubnovacej skupiny veľmi pozitívne a každé stretnutie očakávajú s veľkou radosťou.

Od septembra 2007 realizujeme aj individuálnu muzikoterapiu prostredníctvom afrických bubnov, projekt podporila Hodina deťom.