Aj my vieme že to vieme

Nadácia VÚB podporila projekt pani učiteľky Mgr. Adriany Ilečkovej zo Špeciálnej základnej školy Zvolen,  ktorý prostredníctvom interaktívnej tabule pomáha pri vyučovaní detí s autizmom.
Interaktívna tabuľa je inštalovaná v alokovanej triede Špeciálnej základnej školy Zvolen - v našom  Regionálnom centre autizmu. Deti ju používajú pri ranných hrách - vtedy im pomáhajú rozvíjať motoriku a pozornosť rôzne hudobno pohybové hry , ktoré podľa obrazu na interaktívnej tabuli napodobňujú.  Tabuľa je dobrým pomocníkom aj pri nácviku jemnej motoriky, pri napodobňovaní, pri cvičení pozornosti .
Projekt podporila Nadácia VÚB v zamestnaneckom programe s konkrétnym odporúčaním pracovníčky VÚB pani Alice Třeškovej.

Vložila dňa: 26.apríla 2016
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA