Archív projektov

Archív projektov Symbia (2017-2022)

2022

 • Výsadba byliniek a letničiek. V spolupráci so strediskom  DSS Symbia projekt napísala pani Andrea Černáková,  v rámci Zamestnaneckého programu ho podporila ho Nadácia SPP sumou 600 €, po ukončení podpory zo strany Nadácie SPP projekt pokračuje.
 • Individuálny plán Filip Š.  Projekt podporila Nadácia SPP sumou 800 €, cieľom projektu je vytvoriť pre Filipa priestor na počúvanie hudby tak, aby nerušil ostatných . Projekt bol ukončený v októbri 2022, Filip svoj priestor využíva naďalej.
 • Individuálny plán Lara H.  Projekt podporila Nadácia SPP sumou 500 €, cieľom projektu je zabezpečiť pre Laru vhodné pomôcky na kreatívne tvorenie, ktoré obľubuje a prináša jej radosť. Projekt bol ukončený v októbri 2022, Lara svoje pomôcky stále využíva pri rôznych kreatívnych činnostiach. 

2021

 • Revitalizácia terapeutickej miestnosti pre deti s poruchou autistického spektra . Projekt podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene a Nadácia Volkswagen, celková hodnota projektu 3 830,87 €. Projekt realizovaný v rokoch 2020 - 2021.
 • Cvičím pre zdravie. Projekt podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene ,  celková hodnota projektu              2 399,29 €.
 • Individuálny plán Martina F. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 300 €.
 • Individuálny plán Lukáš L. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 300 €.
 • Klimatizácia podkrovných priestorov - objekt č.26 . Projekt podporil Rotary klub Zvolen, celková hodnota projektu je 6 186,02 €.

 

2020

 • Hrou sa to naučím. Projekt podporila Nadácia TESCO sumou 1 300 €.

 

2019

 • Individuálny plán Janka F. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 150 €.
 • Individuálny plán Lucia M. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 300 €.

 

2018

 • Individuálny plán pre Ninku. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 1000 €.
 • Individuálny plán pre Zuzanu. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 350 €.
 • Rekonštrukcia telocvične v objekte 25. Projekt podporil Rotary klub Zvolen sumou 12 325,21 €.

 

2017

 • Individuálny plán Patrícia Š. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 500 €.
 • Individuálny plán Marcela H. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 300 €.