Benefičný koncert Vitae ludus 2019

 • Bubnujeme.
  Bubnujeme.
 • Bubnujeme.
  Bubnujeme.
 • Bubnujeme .
  Bubnujeme .
 • Vystupujúci i diváci zo Symbie
  Vystupujúci i diváci zo Symbie

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sme boli na XVII. ročníku benefičného koncertu Vitae ludus 2019 v Senici. Na tohtoročnom koncerte sme vystúpili s  hudobno - recitačným programom, ktorý sme nazvali "Pre moju milovanú" . Agátka recitovala báseň nášho klienta Maroša a spoločne sme bubnovali na pieseň Petra Nagya "Sme svoji". 
A keďže do Senice je cesta ďaleká, koncert sme spojili s výletom a pobudli sme v príjemnom aquaparku v Trnave.
Účasť na koncerte a na výlete podporilo občianske združenie ZPMP Zvolen.

Vložila dňa: 28.10.2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA