Beseda s Miroslavom Sanigom

  • Záver besedy
    Záver besedy

V stredu 18. októbra 2017 prišiel k nám vynikajúci slovenský prírodovedec pán Miroslav Saniga.  V pokojnej   atmosfére sme spolu strávili dve hodiny, počas ktorých sme počúvali pútavé rozprávanie o lese , o živote lesných zvierat a osobitne o živote vtákov. Pán Saniga je   špičkový  prírodovedec, ale aj skromný a pokorný človek, ktorý nielen svojou vedeckou prácou ale aj každodenným spôsobom života prejavuje úctu k prírode , bez ktorej by sme ako ľudia neprežili. A dostal do daru ešte jednu dobrú vlastnosť - dokáže tak  zaujímavo rozprávať , žeby ste ho počúvali celé hodiny.

Vďaka za vzácne chvíle, pán Saniga.

Vložila dňa: 19.10.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA