Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť 2020

  • Aby deti bolo lepšie počuť 2020
    Aby deti bolo lepšie počuť 2020
  • Záver bubnovania
    Záver bubnovania

19. november  je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a od roku 2014 si tento deň pripomíname bubnovaním - naozaj hlasným bubnovaním , aby nás bolo dobre počuť !!!

V tomto roku bubnovačku organizovala Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene pod taktovkou nášho dlhoročného "bubnovacieho" kamaráta Mira Randušku .  Aktuálna epidemická situácia priniesla do bubnovania  zmenu - bubnovalo sa v on-line priestore. Aj keď sme sa pre technické chyby nepripojili k on-line priestoru, neodradilo nás to od poriadne hlasného bubnovania a od 10:00 do 11:00  sa Symbia otriasala v základoch.

Vložila dňa: 20. novembra 2020
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA