Budúcnosť aj s autizmom - finále

 • Priestor pre dospelých
  Priestor pre dospelých
 • Nové pomôcky v nových skrinkách
  Nové pomôcky v nových skrinkách
 • Miesto na prácu s deťmi
  Miesto na prácu s deťmi
 • Vizuálne a taktilné pomôcky
  Vizuálne a taktilné pomôcky

V týchto dňoch sme urobili posledné práce v projekte Hrou k spolupráci, ktorý pre nás pripravilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene a Nadácia Volkswagen.

Splnili sme cieľ projektu - zrevitalizovať priestor na terapie pre deti s poruchou autistického spektra.  Miestnosť na terapie je vymaľovaná, má novú podlahu a koberec, nové - funkčné a praktické - skrinky na uloženie  jednotlivých pomôcok, bezpečný priestor na prácu pre deti a priestor na prácu pre dospelých.

Nadácia Volksvagen prispela na tento projekt sumou 3 500 eur, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím prispelo sumou 383,87 eur, spolu bolo do revitalizácie vložených 3 883,87 eur.

Miestnosť je pripravená pre  deti s poruchou autistického spektra.

Vložila dňa 23. apríla 2021
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA