Cvičíme pre zdravie - projekt pokračuje

  • Kevin skúša rotoped
    Kevin skúša rotoped
  • Lukáš pri cvičení
    Lukáš pri cvičení
  • Cvičíme s Adou na steperi a s činkami
    Cvičíme s Adou na steperi a s činkami

Projekt "Cvičíme pre zdravie" ktorý pre nás pripravilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene a podporila ho aj Nadácia SPP pokračuje aj v septembri.  Postupne sa učíme využívať pri cvičení jednotlivé pomôcky. Niektoré pomôcky sú pre nás jednoduché - napríklad činky vieme používať veľmi dobre, ale taký steper - to chcelo trošku viac času, aby sme ho vedeli správne používať.   A rotoped - pre niekoho veľký, pre iného akurát .  Cvičíme hlavne  pod vedením našej  kolegyne Ady,  ktorá nás trpezlivo  sprevádza  a povzbudzuje .

Vložila dňa: 16. septembra 2021

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA