Deň autizmu 2016

2. apríl je deň, kedy si viac ako inokedy pripomíname, že žijú medzi nami ľudia, ktorí sú zahĺbení do svojho sveta viac, ako by sami chceli - autisti.
Regionálne centrum autizmu si tento deň pripomenulo v piatok 2. apríla 2016 spoločne so Súkromnou základnou školou pre deti s autizmom vo Zvolene a so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom  Banská Bystrica . Spojili sme sa spoločne do jedného celku, prešli  sme Námestím SNP v Banskej Bystricí, zahrali sme sa rôzne hry pod Pamätníkom SNP - my znamená deti s autizmom, ich rodičia, učitelia, vychovávatelia.  Modrý odev pripomínal , že aj autisti chcú komunikovať, chcú zažívať dobré pocity , len im musíme pomôcť.

Vložila dňa: 19. apríla 2016
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca RCA Zvolen