Deň povedomia o autizme 2019 na Pustom hrade

 • Chvíľa oddychu pri pódiu
  Chvíľa oddychu pri pódiu
 • Počúvame rozprávanie rytierov Pustého hradu
  Počúvame rozprávanie rytierov Pustého hradu
 • Skladáme heslo
  Skladáme heslo
 • Hotové heslo
  Hotové heslo
 • Hra s padákom a s loptou
  Hra s padákom a s loptou
 • Rúrkovanie na padáku
  Rúrkovanie na padáku

Deň povedomia o autizme sme si pripomenuli výstupom na Pustý hrad.  Prinášame niekoľko fotografií, ktoré dokumentujú že nielen turistika bola našim cieľom, ale venovali sme sa aj iným zaujímavým aktivitám.
Ďakujeme za účasť  deťom a rodičom, žiakom a učiteľom zo Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom zo Zvolena, žiakom a učiteľom zo Špeciálnej základnej školy zo Zvolena, členom SPOSA Banská Bystrica.
Všetci spoločne si prajeme, aby:

 • deti s autizmom boli rešpektované, vzdelávané podľa svojich potrieb,
 • škôlky a školy prekonali stereotypy a predsudky a prijali tieto deti bez obáv,
 • rodiny detí s autizmom  dostali dostatočnú mieru podpory v rôznych životných situáciách.

Každý za seba nech robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa naše spoločné priania naplnili.

Vložila dňa: 9. apríla 2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA