Dnes je Deň povedomia o autizme

  • Deň autizmu v RCA
    Deň autizmu v RCA
  • Symbolika modrých balónov
    Symbolika modrých balónov

Dnešný deň - 2. apríl - je venovaný autizmu.  Na celom Slovensku si ho rôznym spôsobom pripomínajú rodičia detí s autizmom, učitelia, vychovávatelia, sociálni pracovníci .
V Regionálnom centre autizmu v stredisku DSS Symbia sme dnes  symbolicky vyvesili modré balóny a  spoločne s deťmi sme poskladali symbolický nápis "Deň autizmu" a  v piatok 5. apríla 2019  deti s autizmom  vystúpia  na Pustý hrad .
Týmito aktivitami aj my v Regionálnom centre autizmu  dávame najavo, že deti s poruchou autistického spektra sú medzi nami a   celoživotne potrebujú špecifický prístup - v škôlke, v škole,  v pracovnom živote, v  začlenení
do spoločnosti, v prístupnosti špecifických sociálnych služieb a kompenzácií.  

Vložila dňa: 2. apríla 2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA