Dni bez bariér v Arboréte Borová hora

  • Na chodníku v arboréte
    Na chodníku v arboréte
  • Prehliadka skleníkov
    Prehliadka skleníkov
  • Skúšame zdvihák do auta
    Skúšame zdvihák do auta

V utorok 7. mája 2019 sme navštívili  Arborétum  Borová hora vo Zvolene, kde prebiehal projekt "Dni bez bariér".   Sprevádzala nás autorka projektu  pani Mariana Jakubisová .  Cieľom projektu bolo priblížiť arborétum a jeho zaujímavosti aj  ľuďom so zníženou pohybovou schopnosťou .  Zásluhou projektu v arboréte pribudli nové informačné tabule s informáciami ktoré sú dôležité pre ľudí na vozíku - dĺžka trasy, technické parametre trasy, sklon trasy, rýchlosť pohybu na elektrickom vozíku a pod.  Pani Jakubisová nám ukázala najzaujímavejšie časti arboréta a pozreli sme si aj možnosti použitia rôznych zdvíhacích zariadení ktoré pomáhajú imobilným ľuďom v bežnom živote.

Vložila dňa: 9. mája 2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA